Integrative Intelligence


Wat is Integrative Intelligence


Integratieve Intelligentie is een manier van weten, een manier van leven en een manier om kennis te delen, waarbij centraal staat dat alles op een coherente manier in verbinding staat. Daarom is het belangrijk om te streven naar de waarneming van die coherentie. Dat kan door te weten hoe mensen en systemen in verbinding staan, welke opinies, perspectieven en doelen zij hebben.

Integratieve Intelligentie is een vorm van intelligentie die gedefinieerd is als het eigen vermogen om aspecten, perspectieven en doelstellingen van andere entiteiten holistisch met elkaar te verbinden. Hoe groot deze context is wordt door de persoon bepaald vanuit zijn eigen behoefte aan eigenaarschap.

Sommige mensen voelen zich verantwoordelijk voor een bepaalde context en gaan doelen formuleren en worden vervolgens ‘eigenaar’. Anderen nemen geen eigenaarschap op zich en volgen graag anderen. Hoe groot deze context van eigenaarschap is bepaalt men zelf. Dit wordt vaak ingegeven door iemands leeftijd, levensfase en professionele ervaring. We deze context daarom een geadopteerde context.Bronnen en implicaties van Integrative Intelligence


Inbreng voor Integratieve Intelligentie zou afgeleid kunnen worden uit zowel verbale, als non-verbale informatie, impressies, associaties, denkbeelden, herinneringen, emoties, formele als experimentele kennis, innerlijke geloofsovertuigingen, subtiele signalen of intuïtie die leiden naar besluitvorming, raamwerken voor algoritmen en tenslotte processen of procedures.


Impact van Integrative Intelligence


In Integratieve Intelligentie kan een oplossing niet als absoluut (of permanent) goed of slecht worden gezien, maar er moet eerst worden geëvalueerd in de specifieke context waar de beslissing is genomen. Integratieve intelligentie helpt om een VUCA context te interpreteren vanuit een brede context en gegevensverzameling. Zo wordt er betekenis gegeven aan de verschillende mogelijkheden om verbinding te maken met andere mensen en systemen. Hierdoor wordt de kans verhoogt dat er harmonie tussen belanghebbenden ontstaat over besluitvormingsprocessen en handelingen.

Deze harmonie bevestigt vervolgens dat mensen, natuurlijke systemen en door mens vervaardigde systemen in verbinding staan. Hoe groter de geadopteerde context is, des te complexer het samenspel tussen belanghebbenden wordt. Bij gebrek aan harmonie is het van belang dat alle betrokkenen eigenaarschap nemen en reflecteren op hun eigen gedrag en vooral welke consequenties dat gedrag heeft. Uiteraard zijn er situaties waar deze harmonie buiten iemands controle ligt en dat het eigenaarschap nemen niet realistisch is.

Het wordt immers niet verwacht dat iedereen voor alles verantwoordelijk is en voor alles oplossingen kan aandragen. Het bewustzijn van betrokkenen is daarbij een belangrijke factor. Hoe hoger het bewustzijn, des te lager de waarneming van VUCA. Een hoger bewustzijn nodigt uit tot vereenvoudiging en verbinding.


Toepassing van Integrative Intelligence


Wij helpen u bij het vereenvoudigen van organisatorische ontwerpen en het ontwikkelen van integratieve intelligentie. De consultancy activiteiten zijn holistisch ontwikkeld door te focussen op individuele intelligentie in combinatie met systeemintelligentie. Deze activiteiten kunnen leiden tot integratieve uitkomsten:

◆ Economische uitkomsten zoals duurzame innovatie

◆ Menselijke uitkomsten zoals gezonde, zinvolle en gelukkige werkplekken


Voor meer informatie kunt u een email sturen naar sharda@praan.nl of vul ons contactformulier hier » in