Mental Coaching voor Sporters


Mental coaching gericht op presteren

Om sport op hoog niveau te kunnen beoefenen moet je hard trainen. Door de feedback van de coach wordt de techniek steeds beter, de spieren worden steeds sterker en het uithoudingsvermogen ontwikkelt zich door een uitgebalanceerd trainingsschema. Het talent voor sport kan zich ontwikkelen, zodat de sporter zich competitief kan presenteren tijdens wedstrijden.

Sport blijft echter mensenwerk. Mensen hebben gedachtes, gevoelens en ze gedragen zich op een bepaalde manier. Deze elementen kunnen de sporter helpen om goed te presteren, maar ze kunnen de sporter ook behoorlijk in de weg zitten. Sporters kunnen bijvoorbeeld erg veel last hebben van een negatieve innerlijke stem: ‘ik kan het niet’. Dit is het terrein van de sportpsycholoog, vaak ‘mental coach’ genaamd.

Praan Group ziet sport als een ideale plek waar het individu mentaal kan groeien en voor zichzelf op kan komen. Met een gezonde groei-mindset werken sporters aan zelfregulatie en ontwikkelen zij zich als sporter en als mens. Wij ondersteunen sporters, jong en oud, recreatief en Olympisch, om de waardevolle mentale levenslessen daadwerkelijk te ervaren en top te presteren.

Vanaf 1998 begeleiden wij (top) sporters op mentaal gebied. Dit doen wij vanuit ons merk Keizer Prestatie Consultancy. SPORTPSYCHOLOOG VSPN® Wim Keizer begeleidde als mental coach onder andere de Nederlandse roei equipe tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000 en daarna sporters uit allerhande sporten. Soms gaat het om individuele trajecten, het geven van workshops en soms om een structurele plek in de technische staf (Roeibond 1998-2006, Ajax 2008-2012, Curling 2012-heden).

Voor meer informatie ga naar de website van Keizer Prestatie Consultancy »


Mentale ontwikkeling jeugd

In het sporttechnisch plan van Nederlandse sportclubs ontbreekt vaak het onderwerp ‘ontwikkeling mentale vaardigheden’. De gedachte is dat de mentale ontwikkeling vanzelf komt door het beoefenen van de sport. In de ideale situatie is dat ook zo, sport biedt een geweldige arena voor kinderen om zich mentaal te ontwikkelen. De kinderen kunnen makkelijker omgaan met stress, krijgen lef en leren samen te werken met teamgenoten.

Helaas kan niet ieder kind zonder hulp profiteren van deze toegevoegde waarde van sport. Veel talent gaat verloren door gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst of een rottende teamsfeer. Het ontbreekt de coaches vaak aan inzicht en vaardigheden om deze talentjes te helpen. Vaak wordt gekozen voor de reservebank en zal het talent afhaken.

Dit is de reden dat wij in 2012 ons project Skerpe Jeugd zijn begonnen. In dit project hebben wij onder andere een methode ontwikkeld, waarmee jonge sporters zich doelgericht mentaal kunnen ontwikkelen. De organisatie heeft als visie dat mentale vorming voor ieder kind belangrijk is. Niet alleen voor een positieve beleving van de sport, maar ook voor de ontwikkeling van vaardigheden die van pas komen tijdens stressvolle situaties op school of later tijdens de maatschappelijke carrière. De toegevoegde waarde van sport moet voor alle kinderen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie ga naar de website van Skerpe Jeugd »