« Verder winkelen

De betekenis van Kautilya’s Arthashastra


€28,87


Winkelmand »


Beschrijving

Holistisch regeren, ondernemen en managen vanuit een financieel en economisch perspectief Sharda Nandram Uitgever: Praan uitgeverij 2017 (heruitgave van oorspronkelijke uitgave van 2010) Oud Indiase wijsheid voor de hedendaagse economische problemen. We leven in een tijdperk van veel turbulentie (VUCA) die zich uit in verschillende domeinen. VUCA is een Engelstalige afkorting voor volatility, uncertainty, complexity en ambiguity. We moeten stappen terug doen, terug naar de basis om deze turbulentie het hoofd te bieden. De betekenis van Kautilya’s Arthashastra verschaft daar input voor. Het handelt over de richtlijnen die de eerste managementgoeroe uit India, Kautilya, 2400 jaar geleden verwoordde in zijn meesterwerk Arthashastra. Kautilya was een holistische denker met een integratieve aanpak voor goed bestuur. Hij was geschoold in economie, filosofie en militaire strategie. Hij wordt ook wel beschouwd als de vader van de economie en goed bestuur. Zijn pragmatisme, visionaire denkwijze, intelligentie en brede aanpak is door weinigen geëvenaard. Het boek bevat drie delen: 1. De betekenis van Kautilya’s Arthashastra 2. Essentie uit Kautilya’s Arthashastra 3.Uitspraken van Kautilya We zoeken naar een nieuwe duurzame samenleving en moeten ons daarbij bezinnen op onze houding en gedrag. Vooral onze politieke leiders, onze managers en ondernemers hebben een verantwoordelijke taak om de economische crisis het hoofd te bieden. Daarvoor moeten ze op verschillende terreinen stappen terug doen, terug naar de basis. De betekenis van Kautiliya’s Arthashastra verschaft daar input voor. Sharda Nandram, vertaalt en bewerkt in deel twee van dit boek het Engelstalige Kautilya¿s Arthashastra; The way of Financial management and economic governance, dat in opdracht van de Priyadarshni Academy door Indiase wetenschappers is samengesteld. In het eerste deel geeft ze haar eigen visie over hoe de ideeën van Kautilya zijn toe te passen op actuele thema’s voor de Nederlandse samenleving, management, onderwijs en ondernemerschap. Zij reflecteert op de Indiase sociaal-culturele tradities, het huidige Indiase ondernemerschap en bespreekt daarbij ook de keerzijde van economische groei. Sharda Nandram is associate professor Entrepreneurship aan Nyenrode Business Universiteit en directeur bij Praan Group. Sharda heeft psychologie en economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij is auteur van diverse (inter) nationale boeken en artikelen over ondernemerschap, management en spiritualiteit. Steunbetuigingen “..2400 jaar geleden verwoordde KAUTILYA inzichten die nu nodig zijn. In de vorm van goed bestuur vanuit een pragmatische en een ondernemende insteek. Het is de tijd voor vertrouwen, verbinding, vakmanschap maar ook voor inspiratie. Klein is het nieuwe Groot. Doen is het nieuwe Denken. Samen kunnen we meer..” – Tonnie Peters, ondernemer “..De bewerking, vertaling en interpretatie van de Arthashastra van Kautilya, door Sharda Nandram in dit boek, geeft aan de lezer veel inspiratie en richting bij het maken van een fundamentele keuze en het zetten van nieuwe stappen. Het integreert belangrijke waarden zoals ethiek, rijkdom, welvaart, welzijn, plezier en bevrijding. Houding en gedrag worden belangrijker dan regels en toezicht. ‘Business principles’ zijn nodig, maar ‘ethisch gedrag’ en ‘integriteit’ zijn van levensbelang. Het komt bij ethiek en integriteit altijd neer op het maken van keuzes. Wanneer is iets ethisch en wanneer niet? Voor de beantwoording van die vraag biedt de Arthashastra van Kautilya geen panklare antwoorden, maar wel een inspiratie tot reflectie om tot die antwoorden te komen. Ik voel om mij heen een groeiende behoefte aan eerlijkheid, integriteit, ethiek en authenticiteit. Daarvoor moet iedereen een prijs betalen, een verandering toestaan, of een nieuwe keuze maken. De Arthashastra van Kautilya kan hierbij een weldadige rol spelen. De opbrengst van die investering is vele malen hoger, zeg ik u uit eigen ervaring. Geen geld in de wereld kan daar tegenop…” – Rutger Koopmans, mede-oprichter van KVS Connect BV “Er zit eeuwenoude wijsheid opgeslagen in de oude Indiase geschriften. Slechts een aantal bevoorrechten volharden in hun zoektocht om de diepte van deze oceaan van kennis te exploreren. Sharda is een van die gezegende mensen. Kautilya was over de jaren een inspiratie voor verschillende bestuursorganisaties, maar men gebruikte vooral de snelle recepten en vergaten de onderliggende filosofie toe te passen. In dit boek van Sharda wordt getracht om de aanpak van Kautilya te belichten vanuit een integratieve zienswijze. Dit gaat het leiderschap in organisaties wereldwijd zeker verder helpen bij het oplossen van uiteenlopende problemen, vooral op bestuurlijk niveau. Bedrijven en overheden kunnen er hun voordeel mee doen” – Puneet Bindlish, co-auteur van “Understanding Integrative Intelligence”