Wim Keizer

wim@praan.nl


◆ Work and Organisational Psychologist

◆ Sports psychologist (Accreditation by VSPN- association of Sportspsychologists (Vereniging van sportpsychologen Nederland)

◆ Work and Organisational Psychologist

100x100

Wetenschappelijk onderzoek

Wim studeerde A&O psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen bleef hij nog een aantal jaar werken aan de vakgroep. Daar deed hij onderzoek naar het welzijn van medewerkers in bedrijven. Momenteel doet hij onderzoek naar de relatie tussen mentale fitheid en presteren.


Management

Na zijn universitaire periode stapte Wim de praktijk in bij de Arbo Groep, waar het onderwerp ‘ziekteverzuim’ centraal stond. Wim werd al snel manager van de adviesdivisie van de landelijke arbodienst. Hij deed ervaring op met het aansturen van professionals (psychologen, veiligheidskundigen, ergonomen en arbeidshygeisten), zowel inhoudelijk, als commercieel.


Consultancy

Op 1 april 1999 startte Wim zijn eigen consultancy bureau: Keizer Prestatie Consultancy, de voorloper van Praan Group. Hij adviseerde bedrijven op het terrein van verzuimbeleid, conflictbeheersing en coachte professionals in omgaan met stress en het bereiken van doelen.


Sportcoach

Wim is ook altijd actief geweest als roeicoach. Hij heeft vele ploegen op belangrijke wedstrijden gecoacht, waaronder de wereldkampioenschappen.


Sportpsycholoog

Bij de start van zijn consultancybedrijf combineerde Wim de psychologie met zijn sportcoach ervaringen. Als mentaal begeleider heeft hij inmiddels Olympiërs (roeiers, zwemmers, schaatsers..) en professionele sporters (basketbal, Ajax) begeleid. "Ik heb jarenlang als roeicoach en later als sportpsycholoog VSPN® topsporters begeleidt, denk dus alles te weten over wat er voor nodig is om te presteren op het moment dat het echt moet". Wim richt zich met het project Skerpe Jeugd ook nadrukkelijk op jeugdige sporters. Het beoefenen van sport is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge mensen.


Militair prestatie psycholoog

Van april 2020 t/m April 2023 is Wim (parttime) ingehuurd door de Koninklijke Nederlandse Landmacht om leiding te geven aan het programma ‘presteren onder druk’. Hoe wordt de druk ervaren als de omstandigheden helemaal niet zo voorspelbaar zijn en het leven op het spel staat? Dan is de geautomatiseerde toepassing van mentale vaardigheden van levensbelang. De controle over gedachten, gevoelens en emoties maken dat de aangeleerde routines en technieken professioneel kunnen worden uitgevoerd. De uitdaging in het project ligt in het vertalen van sport en prestatie psychologische concepten naar de militaire context van de opleidingen en de uiteindelijke militaire operatie.


Docent/workshopleider

Wim is ook parttime verbonden aan de Hoge school van Amsterdam om bij de opleiding Sportkunde lessen te verzorgen op het terrein van sportpsychologie en het begeleiden van afstudeerprojecten. Wim is tevens actief in diverse coachopleidingen (coach 4 van KNRB en coach 5 van NOC/NSF).